ผู้บริหารและทีมงาน

ผู้บริหารและทีมงาน (ครู บุคลากร) เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ มีทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะกับการดูแลเด็กเป็นอย่างยิ่ง

ผู้บริหาร

- ผู้บริหาร ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ ผู้รับใบอนุญาต

  • คุณณันฐภรณ์ ภูมิภักดีพรรณ ผู้จัดการ
  • คุณครูบุญเรือน อ่วมประเสริฐ ผู้อำนวยการ
  • คุณครูอนุกูล ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการ

ทีมงาน

คณะครูและบุคลากรที่ดูแลเด็กอีกจำนวนมากซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการอนุบาลเป็นอย่างดี

Administrators and teachers were awarded in Sri Racha last 2015